Polish (Poland)English (United Kingdom)

I. Postanowienia wstępne
1. Dokument ten określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.sopockaodessa.com/sklep zwanym dalej „Sklepem”.
2. Sklep prowadzony jest przez firmę: Sopocka Odessa Ul. Boh. Monte Cassino 54 81-754 Sopot
3. Dokonanie zakupu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie przez firmę Sopocka Odessa danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

II. Zasady zakupu
1. Zakupu mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie oraz inne jednostki posiadające osobowość prawną.
2. Dokonać zakupu mogą użytkownicy posiadający konto użytkownika w Sklepie.
3. Użytkownik Sklepu dokonuje zakupu poprzez złożenie i potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

III. Płatności
1. Po potwierdzeniu zamówienia należy w przeciągu 14 dni dokonać przelewu całości kwoty do zapłaty z tytułu złożonego zamówienia na rachunek bankowy: 53114020170000450206040515
2. W przypadku nie otrzymania przez Sopocką Odessę całości kwoty do zapłaty z tytułu złożonego zamówienia we wskazanym w pkt. 1 terminie, zamówienie jest anulowane.
3. Dokonanie przelewu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży oraz zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego.

IV. Realizacja zamówień
1. Zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych.
2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Do każdego zamówienia doliczane jest kwota brutto kosztów wysyłki:

* List ekonomiczny – 6 zł
* List priorytetowy – 7 zł
* Paczka pocztowa ekonomiczna – 11 zł
* Paczka pocztowa priorytetowa – 13 zł
* Z opłaty za wysyłkę zwolnione są zamówienia powyżej kwoty 100 zł brutto kosztów produktów.

V. Prawa autorskie
1. Cała zawartość Sklepu, a w szczególności zdjęcia, opisy, loga, itp. są wyłączną własnością Sopockiej Odessy i są chronione prawami autorskimi.
2. Kopiowanie, powielanie, itp. materiałów chronionych prawami autorskimi jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody od Sopockiej Odessy.

VI. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących niniejszego regulaminu, jak i umów zawartych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.